320 420 768 960 1140

Visual Design

Visual Design of grafisch ontwerp is de verzamelnaam voor diverse beeldende uitwerkingen van een idee. Of het nu gaat om een verpakking, een folder, een jaarverslag of een beeldschermproductie, zoals een website: het wordt pas uniek met een goed Visual Design. Soms is het nodig om een bestaand ontwerp aan te passen: re-design en re-align behoren natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 

Onze Visual Designers hebben ruime ervaring: van illustratief- tot en met verpakkingsontwerp, maar ook met het ontwerp van een eenvoudige website tot een goed doordachte User Interface.

Briefing

Tijdens een goed gesprek wordt de kernwaarde van het bedrijf/merk/product of evenement besproken. Aan de hand hiervan wordt een debriefing geschreven aan de hand waarvan het concept en de creatie tot stand kunnen komen. Daarnaast worden de juiste communicatiemiddelen uitgezocht om het overeengekomen doel te bereiken.

Creatie en concept

Er wordt een opvallende en creatieve vertaling gemaakt van de kernwaarde.

Implementatie

Wanneer de creatie naar wens is, wordt deze geïmplementeerd en vertaald naar de verschillende communicatiemiddelen, bijvoorbeeld een website of brochure.

Vormgeving en communicatie

Visual Design is de creatieve en ook deels inhoudelijke bijdrage die de rol van de toevallige voorbijganger centraal stelt. Is het product wel voldoende opvallend? Voldoende duidelijk? Snapt het publiek het straks ook, zelfs als het niet direct tot de doelgroep behoort? En wat voor indruk laat het product achter? Wat is de eerste indruk?

Visual Design, hoe werkt dat?

Visual Design is dus een discipline van de grote lijn, het concept. Maar tegelijkertijd ook heel erg van de details. Teksten goed structureren en vormgeven, iets waarvan je verwacht dat het primair deel uitmaakt van het domein van de auteur. Het is kennis die de Visual Designer goed moet beheersen en waarover hij met de andere betrokkenen moet kunnen sparren.

Visueel succes

Visual Design is een dienende discipline, maar met een persoonlijk handschrift. Dienend in de rol dat vormgeving de kracht van de functie moet ondersteunen en kunnen versterken. Maar persoonlijk doordat opvattingen over stijl, smaak en sfeer ook doorslaggevend zijn in het eindresultaat. Visual Design dat zich bewust is van dit hele palet en de gelegenheid krijgt om het zonder reserves toe te passen, vormt de sleutel tot het visuele succes.